Upptäck Göteborg

Upptäck Göteborg är en kulturmiljöguide. Den är gjord för att väcka ditt intresse och öka kunskaperna om Göteborg. Och att visa sidorna av Göteborg som har en rik kulturhistoria, samhällsutveckling och bebyggelse i såväl äldre som det modernare Göteborg. Här lyfts fram karaktärsdrag i bebyggelsen som kan vara både unika som tidstypiska. Här får du en liten inblick i kunskaperna som finns lagrade i museets databaser och arkiv berättar om Göteborgs kulturarv. Materialet som presenteras kan användas exempelvis för stadsvandringar, stadsstudier, seminarier, utställningar och mötesplatser.

Visa karta